tct

Disclaimer

tcb
mct
 
mct

Disclaimer

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Telefoon +49(0) 7576 - 772 - 0
Telefax +49(0) 7576 - 772 - 299
info@optigruen.de
www.optigruen.de

Directie
Dipl.-Kfm. Uwe Harzmann, Dipl.-Ing. Martin Henneberg
Voorzitter Raad van Commissarissen
Dipl.-Kfm. Susanne Deis

Kantongerecht Ulm HRB 711009
BTW-nr. DE 812 843 745
Teksten en afbeeldingen: Optigrün international AG

 

 

Screendesign/ Ontwikkeling / Concept
mindaffect - crossmedia communication
www.mindaffect.de

kryn - CMS gewoon anders.
www.kryn.org

Disclaimer – juridische aanwijzingen

1. Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder garandeert echter niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Kennisneming van de inhoud van de website heeft plaats op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen waarbij een naam is vermeld geven de mening weer van de desbetreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door alleen gebruik van de website van de aanbieder komt geen contractverhouding tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand.
 
2. Externe links
Deze website bevat koppelingen met sites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitant. De aanbieder heeft bij de eerste keer dat er met de externe links werd gekoppeld de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat tijdstip zijn er geen overtredingen geconstateerd. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige samenstelling en inhoud van de gekoppelde pagina’s. Totstandbrenging van externe links houdt niet in dat de aanbieder de achter de verwijzing of link aanwezige inhoud volledig accepteert. Continue controle van deze externe links kan niet van de aanbieder worden verwacht zonder dat er concrete aanwijzingen van overtredingen zijn. Bij kennisneming van overtredingen worden dergelijke links echter onmiddellijk verwijderd.
 
3. Auteursrechten en rechten van uitvoerende
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan Duitse auteursrechten en rechten van uitvoerende. Elk gebruik dat niet door Duitse auteursrechten en rechten van uitvoerende is toegestaan vereist vooraf schriftelijke toestemming van de aanbieder of van de desbetreffende eigenaar van rechten. Dit geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of het weergeven van inhoud in gegevensbanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als zodanig gekenmerkt. Het vermenigvuldigen of doorgeven van afzonderlijke delen van inhoud of complete pagina’s zonder toestemming is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen het maken van kopieën en het ophalen van downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan. 

Weergave van deze website in externe frames is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming
 
4. Bescherming van persoonsgegevens
Door het bezoeken van de website van de aanbieder kan informatie over de toegang (datum, tijd, geraadpleegde pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens maken niet deel uit van de persoonsgegevens, maar zijn geanonymiseerd. Ze worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt. Doorgeven van deze informatie aan derden, voor commercieel of niet-commercieel gebruik, heeft niet plaats.


De aanbieder wijst er nadrukkelijk op dat gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en niet volledig tegen toegang door derden kan worden beveiligd.

 

Gebruik van de contactgegevens van het impressum voor commercieel gebruik is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website vermelde personen spreken zich hiermee uit tegen elk commercieel gebruik en doorgeven van hun gegevens.


5. Specifieke gebruiksvoorwaarden
Voor zover er specifieke voorwaarden voor afzonderlijk gebruik van deze website gelden in afwijking van de hiervoor aangegeven punten 1 tot en met 4, wordt daar op de desbetreffende plaats nadrukkelijk op gewezen. In die situatie gelden in het desbetreffende afzonderlijke geval de specifieke gebruiksvoorwaarden.
Bron: Juraforum.de - Disclaimer, wetten, oordelen, juridisch lexicon, advocaten & materiedeskundigen.
 
6. Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van een website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om aanvullende met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in relatie brengen met andere gegevens van Google. U kunt installatie van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verkregen gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor benoemde doel.

mcb mcb