mct
 
mct

Contactpersonen

Bij vragen kunt u zich wenden tot onze specialisten voor technische toepassing:


Dhr H.G. Vlijm

+ 31 (0) 33- 463 56 81

vlijm@optigroen.nl

 

 

Dhr R. Steltenpöhl
+ 31 (0) 33- 463 56 81
steltenpohl@optigroen.nl

Basisvoorwaarde voor de duurzame montage van het Optigroen systeem „gevelbegroeiing“ is dat de gevelconstructie (met en zonder warmte-isolatie) minimaal 80 kg/m² aan extra belasting kan dragen. Aan deze constructie worden de Optigroen ophangrails met de volgens de richtlijnen toegestane bevestigingsmaterialen gemonteerd en afgesteld. De Optigroen ophangrails kunnen, als dat bouwkundig uitvoerbaar is, rechtstreeks aan de muur worden gemonteerd. Als dat bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de gevelbegroeiing en/of zwakte van de gevel niet mogelijk is, moeten er draagrails worden gebruikt. Aan deze draagrails worden dan de Optigroen ophangrails bevestigd.


Omdat aan de gevel gebonden systemen voor begroeiing geen aansluiting op de grond hebben is er permanente behoefte aan water- en voedingsstoffen. Passend bij de systeemoplossing „gevelbegroeiing“ biedt Optigroen een bewateringssysteem aan waarbij de voorziening met voedingsstoffen geïntegreerd is. Een voldoende gedimensioneerde techniek (stroom- en watertoevoer) dient te worden gepland.

 De volgende punten dienen tijdig bij het ontwerp in acht te worden genomen:

  • Extra belasting aan de gevel, ook windbelasting
  • Geschikte ondergrond voor bevestiging
  • Toevoer van stroom en van water

Gebruik hiervoor onze ontwerp-checklist en stuur deze ingevuld naar ons toe. 

Optigroen biedt vele diensten om ontwerpers en uitvoerende bedrijven te ondersteunen. Deze diensten omvatten onder andere kosteloze adviezen, opstelling van aanleg- en indien gewenst beplantingsplannen en opleiding van uitvoerende bedrijven.Bij vragen kunt u zich wenden tot onze specialist voor technische toepassing: 

Dhr H.G. Vlijm
+ 31 (0) 33- 463 56 81

vlijm@optigroen.nl

mcb mcb