mct
 
mct

Contactpersonen

Bij vragen kunt u zich wenden tot onze specialisten voor technische toepassing:


Dhr H.G. Vlijm

+ 31 (0) 33- 463 56 81

vlijm@optigroen.nl

 

 

Dhr R. Steltenpöhl
+ 31 (0) 33- 463 56 81
steltenpohl@optigroen.nl

Omdat aan de gevel gebonden systemen voor begroeiing geen aansluiting op de grond hebben, hebben deze een permanente en op behoefte afgestemde water- en voedingsstoffenvoorziening nodig.

 

Voor de vakkundige verzorging van de gevelbegroeiing door middel van een automatische bewateringsinstallatie dient een voldoende gedimensioneerde techniek (stroom- en watertoevoer) te worden gepland. Elektronische controle van de bewateringsinstallatie op afstand is eveneens mogelijk.


Passend bij de systeemoplossing „gevelbegroeiing“ biedt Optigroen een bewateringssysteem met geïntegreerde voedingsstoffenvoorziening aan. Computergestuurde circulatiesystemen zijn geschikt  om het verbruik van vers water zo laag mogelijk te houden. Dat houdt in: vochtsensors meten de vochtigheidsgraad van het substraat en geven indien nodig de watertoevoer via druppelslangen vrij of schakelen deze weer uit. Overtollig water wordt in de afvoergoot van de Optigroen gevelkorven verzameld en automatisch naar een verzameltank afgevoerd en hergebruikt. Bij een tijdige planning en geschikte bouwkundige voorzieningen kan zo ook het regenwater van dakoppervlakken voor de bewatering worden gebruikt.

 

De verzorgi

ng van de gevelbegroeiing kan door opgeleide Optigroen dealers worden uitgevoerd. Het onderhoud bestaat, naast de water- en voedingsstoffenvoorziening, uit het snoeien en het vervangen van afzonderlijke planten. De intensiteit van het onderhoud is afhankelijk van de soorten planten, de jaargetijden en de daarmee gepaard gaande groei van de planten. Uiteraard ondergaan ook gevelbegroeiingen voortdurende veranderingen qua verschijningsbeeld door de wisseling van de jaargetijden.

mcb mcb